Podczas użytkowania Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się. - Gogorapid (2023)

(Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2023 r.)

Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się podczas użytkowania: gdy podczas normalnego użytkowania Samsung Galaxy S6 edge Plus wyjątkowo się nagrzewa, należy przyjrzeć się temu bliżej. Przez większość czasu, gdy telefon się ładuje, nagrzewa się, ale nie do tego stopnia, że ​​​​obsługa staje się niewygodna. Najczęstszą przyczyną tego problemu jest uszkodzenie telefonu przez płyn.

Jak naprawić Samsung Galaxy S6 edge Plus, który nagrzewa się podczas używania

Musimy wykluczyć każdą możliwość, aby lepiej zrozumieć, dlaczego wysokiej klasy telefon, taki jak Samsung Galaxy S6 edge Plus, nagrzewa się nawet podczas normalnego użytkowania. To, co musisz zrobić, jest następujące:

Podczas używania Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się: 01. wymuś ponowne uruchomienie telefonu.

Można sobie wyobrazić, że wiele aplikacji działa w tle. Szczególnie aplikacje do gier, które są grami intensywnie korzystającymi z procesora i grafiki, wymagają zasobów i mogą również prowadzić do przegrzania.

Symulując odłączenie akumulatora, proces wymuszonego restartu wyczyści pamięć telefonu i wyłączy wszystkie aplikacje innych firm. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zmniejszania głośności i zasilania przez 10 sekund. Po normalnym ponownym uruchomieniu uważnie monitoruj telefon, aby sprawdzić, czy nadal się nagrzewa.

Podczas użytkowania Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się: 02. Sprawdź, czy nie ma śladów uszkodzenia spowodowanego przez ciecz.

Możesz sprawdzić port ładowarki i wskaźnik uszkodzenia od cieczy, aby sprawdzić, czy Twój telefon nie został uszkodzony przez ciecz.

Port ładowania to miejsce, w którym woda dostaje się najczęściej. W przypadku wykrycia wilgoci może zostać wyświetlony komunikat „Wykryto wilgoć”. Niezależnie od tego, czy otrzymasz powiadomienie, czy nie, zaleca się sprzątanie terenu. Aby wchłonąć wilgoć, możesz użyć bawełnianego wacika lub kawałka bibuły, którą musisz umieścić w porcie.

Następnie należy sprawdzić wskaźnik uszkodzenia od cieczy. To odrobina naklejki, która pod wpływem wilgoci lub nawet samej wody zmieni kolor. Aby zobaczyć wnętrze gniazda, musisz wyjąć tackę karty SIM z telefonu Samsung Galaxy S6 edge Plus. Twój telefon jest zabezpieczony przed uszkodzeniem przez ciecz, jeśli naklejka jest biała, ale jeśli zmieni kolor na czerwony, różowy lub fioletowy, jasne jest, że przyczyną przegrzania jest uszkodzenie przez ciecz.

Jeśli nie ma oznak uszkodzenia przez płyn, przejdź do następnego etapu.

Podczas używania Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się: 03: Sprawdź, czy nadal się nagrzewa w trybie awaryjnym.

Próbujemy tutaj ustalić, czy aplikacje innych firm są winne problemu przegrzania. Po uruchomieniu telefonu wtryb bezpieczeństwa, wszystkie aplikacje innych firm są chwilowo wyłączone. Gdy wydaje się, że problem został rozwiązany w tym ustawieniu, możesz sprawdzić, czy telefon nadal się nagrzewa. Jeśli tak, oczywiste jest, że winne są aplikacje innych firm. Jak uruchomić telefon w trybie awaryjnym:

 • Wyłączyćgadżet.
 • Po wyświetleniu ekranu nazwy modelu naciśnij i przytrzymaj przyciskPrzycisk zasilania.
 • Zwolnij klawisz zasilania, gdy na ekranie pojawi się słowo „SAMSUNG”.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności po zwolnieniu klawisza zasilania.
 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz głośności, czekając na pełne ponowne uruchomienie urządzenia.
 • W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona trybu bezpiecznego.
 • Gdy zobaczysz Tryb awaryjny, puść klawisz zmniejszania głośności.

Znajdź szkodliwe aplikacje i usuwaj je jeden po drugim, aż problem zostanie rozwiązany, zakładając, że telefon nie nagrzewa się podczas pracy w tym trybie.

 • Aby uzyskać dostęp doAplikacjetacy z ekranu głównego, przesuń palcem w górę na otwartym obszarze.
 • WybieraćUstawienia > Aplikacje.
 • Wybierz żądaną aplikację ze wstępnie wybranej listy lub wybierz Pokażaplikacje systemowedotykając symbolu trzech kropek.
 • Wybierz program, dotykając go.
 • KliknijOdinstaluj.
 • Aby potwierdzić, ponownie dotknij opcji Odinstaluj.

Podczas używania Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się: 04: Zresetuj telefon i wykonaj kopię zapasową plików.

Nie pozostaje ci nic innego, jak zresetować telefon, jeśli nadal się nagrzewa w trybie awaryjnym. Eliminuje to prawdopodobieństwo, że aoprogramowanie układoweproblem jest przyczyną problemu i służy jako środek ostrożności w przypadku, gdy problem będzie się powtarzał po zresetowaniu. Ale najpierw upewnij się, że tykopia zapasowawszystkie dane i pliki, w przeciwnym razie zostaną utracone. Doprzywrócenie ustawień fabrycznychswojego Samsunga Galaxy S6 edge Plus, wykonaj następujące kroki:

 • Wyłącz gadżet.
 • W zależności od modelu telefonu metoda będzie się różnić. Więc spróbuj jednego z nich.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisze zasilania i zwiększania głośności przed naciśnięciem i przytrzymaniem klawisza zasilania lub naciśnij i przytrzymaj klawisze Bixby i zwiększania głośności przed naciśnięciem i przytrzymaniem klawisza zasilania.
 • Zwolnij wszystkie klawisze po zielonymAndroidpojawi się logo (opcje menu odzyskiwania systemu Android pojawią się po około 30 do 60 sekundach, a fraza „Instalowanie aktualizacji systemu” będzie nadal widoczna).
 • Aby podświetlić „wyczyść dane/przywróć ustawienia fabryczne”, naciśnij kilkakrotnie klawisz zmniejszania głośności.
 • Aby wybrać, naciśnij przycisk zasilania.
 • Po podkreśleniu wyrażenia „Tak — usuń wszystkie dane użytkownika” naciśnij klawisz zmniejszania głośności.
 • Aby wybrać i rozpocząć reset główny, naciśnij przycisk zasilania.
 • „Reboot system now” jest podświetlone po zakończeniu resetu głównego.
 • Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij klawisz zasilania.

Podczas użytkowania Samsung Galaxy S6 edge Plus nagrzewa się: 05. W kroku piątym przynieś telefon do sklepu.

Jeśli problem nadal występuje po zresetowaniu, zanieś go do sklepu, aby technik mógł go sprawdzić. Technik powinien zasugerować wymianę sprzętu, jeśli okaże się, że faktycznie jest uszkodzony i nie został spowodowany przez ciecz lub uszkodzenie fizyczne.

Wyczerpałeś wszystkie możliwe opcje podstawowego rozwiązania problemu. Technik musi teraz wykonywać swoje obowiązki.

Wybór redaktorów:
Jak wymusić ponowne uruchomienie urządzenia z systemem Android

Często Zadawane Pytania:

Jak zapobiec przegrzaniu mojego Samsunga?

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje na urządzeniu i odłącz ładowarkę. Ładuj urządzenie tylko wtedy, gdy zdążyło ostygnąć. Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung, które są przeznaczone wyłącznie do Twojego smartfona. Zapotrzebowanie na energię Twojego iPhone'a lub urządzenia z Androidem można zmniejszyć, zmniejszając jasność ekranu, natychmiast wyłączając GPS, Bluetooth i Wi-Fi, a nawet przełączając się w tryb samolotowy. To takie proste: im więcej energii zużywasz, tym cieplejszy staje się Twój telefon.

Dlaczego korzystanie z telefonu Samsung powoduje jego nagrzewanie się?

Twoje urządzenie może się chwilowo nagrzać z powodu większego zużycia baterii, gdy korzystasz z funkcji lub aplikacji, które zużywają więcej energii lub używasz ich przez dłuższy czas. Dodatkowo telefon może być cieplejszy w dotyku podczas ładowania bezprzewodowego lub szybkiego ładowania.

Dlaczego mój telefon nagle się przegrzewa?

Zwykle przyczyną nagrzewania się telefonu jest przepracowana bateria. Ponieważ obecne baterie telefonów wytwarzają ciepło podczas pracy, typowa jest niewielka ilość ciepła emitowana z tyłu telefonu. Jednak utrzymujące się lub nadmierne ciepło może wskazywać na poważniejszy problem, taki jak nieaktualne oprogramowanie lub programy, które mogą wykorzystać cyberprzestępcy.

Czy smartfony Samsung nadal się nagrzewają?

Podczas użytkowania telefon Samsung Galaxy może się nagrzewać, ale nie ma to wpływu na jego żywotność ani funkcjonalność. Należy jednak zaprzestać korzystania z gadżetu i pozwolić mu ostygnąć, jeśli zaczniesz czuć się nieswojo, ponieważ urządzenie może się przegrzewać. Aby uzyskać informacje o tym, jak zapobiegać przegrzaniu telefonu, przeczytaj ten samouczek.

Czy telefon może zostać trwale uszkodzony przez przegrzanie?

Ekstremalne temperatury mogą znacząco wpłynąć na wewnętrzne części telefonu. Utrata lub uszkodzenie danych może wystąpić, gdy telefon nadmiernie się nagrzeje, a długotrwałe narażenie na ciepło może trwale spowolnić działanie gadżetu. Ciepło może nawet doprowadzić do wycieku baterii, co może zagrozić Twojemu bezpieczeństwu.

class="wp-block-heading">Problem z przegrzaniem Samsunga Galaxy po zalaniu

Trzymaj smartfon wraz z baterią w torbie pełnej krzemionki. Pozostaw na około 72 godziny bez zamykania torebki. Następnie włącz urządzenie. Jeśli urządzenie się nie włącza, umieść je z powrotem w krzemionce. Po około 5 godzinach sprawdź stan urządzenia.

Urządzenie przegrzewa się po upuszczeniu

Wyobraź sobie, że Twoje urządzenie przypadkowo upadnie i nie można zidentyfikować pojedynczego aspektu. Ale po kilku dniach urządzenie może się przegrzać. Nawet jeśli uszkodzenie nie jest wystarczająco widoczne, uszkodzone części wewnętrzne urządzenia mogą spowodować jego przegrzanie. Być może wynikające z tego zwarcia. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy eksperta technicznego.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 13/03/2023

Views: 5247

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.